2024


2D Hybrid Perovskites Employing an Organic Cation Paired with a Neutral Molecule

Authors: Morteza Najarian, Amin; Vafaie, Maral; Sabatini, Randy; Wang, Sasa; Li, Peng; Xu, Shihong; Saidaminov, Makhsud; Hoogland, Sjoerd; Sargent, Edward
Volume/Number: Journal of the American Chemical Society, DOI: 10.1021/jacs.3c12172
Year: 2024

DOWNLOAD

All-Perovskite Tandems Enabled by Surface Anchoring of Long-Chain Amphiphilic Ligands

Authors: Aidan Maxwell, Hao Chen, Luke Grater, Chongwen Li, Sam Teale, Junke Wang, Lewei Zeng, Zaiwei Wang, So Min Park, Maral Vafaie, Siraj Sidhik, Isaac W. Metcalf, Yanjiang Liu, Aditya D. Mohite, Bin Chen, and Edward H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.3c02470
Year: 2024

DOWNLOAD

Site-selective protonation enables efficient carbon monoxide electroreduction to acetate

Authors: Xinyue Wang, Yuanjun Chen, Feng Li, Rui Kai Miao, Jianan Erick Huang, Zilin Zhao, Xiao-Yan Li, Roham Dorakhan, Senlin Chu, Jinhong Wu, Sixing Zheng, Weiyan Ni, Dongha Kim, Sungjin Park, Yongxiang Liang, Adnan Ozden, Pengfei Ou, Yang Hou, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-44727-z
Year: 2024

DOWNLOAD

A thermotropic liquid crystal enables efficient and stable perovskite solar modules

Authors: Yi Yang, Cheng Liu, Yong Ding, Bin Ding , Jian Xu, Ao Liu, Jiaqi Yu, Luke Grater, Huihui Zhu, Shreyash Sudhakar Hadke, Vinod K. Sangwan , Abdulaziz S. R. Bati , Xiaobing Hu , Jiantao Li , So Min Park , Mark C. Hersam , Bin Chen, Mohammad Khaja Nazeeruddin , Mercouri G. Kanatzidis  & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01444-z
Year: 2024

DOWNLOAD

Catalyst design for electrochemical CO2 reduction to ethylene

Authors: Yuanjun Chen, Rui Kai Miao, Christine Yu, David Sinton, Ke Xie, and Edward H. Sargent
Volume/Number: Matter, 7, 25–37, January 3, 2024
Year: 2024

DOWNLOAD